Hur står det till med företagets IT-miljö? Det kanske är så att företaget är relativt nystartat och ni har kanske inte hunnit fundera på detta. Vi tycker att det är viktigt i dagens moderna samhälle att se till så så den IT som man har i sitt företag är väl fungerande och framtidssäkrat så gott det går.En dator idag håller inte hur länge som helst utan bör bytas ut efter ett antal år. Helst innan den helt och hållet stannar upp för all framtid. Det behövs också back-up på det material som du arbetar med i din dator. När som helst kan din dator lägga ner och har man då inte gjort back-up så kommer man inte åt de filer som man arbetat med. Det kan vara bra att redan från början anlita någon som tar hand om hela eller delar av företagets IT-miljö. Det gäller att säkerställa så man har en fungerande arbetsplats. Idag är IT viktigt för de flesta branscher och mans tår sig ganska slätt om det inte fungerar.Det gäller att man har en stabil Internetuppkoppling som man kan lita på i de flesta lägen. Skulle det gå ner och ställa till problem för produktion eller annat så finns det sätt för att få åtkomst via mobilt bredband. Vi är relativt sårbara i dagens moderna samhälle. Det gäller att vi försöker säkra upp så mycket vi kan både mot angrepp utifrån med brandväggar och antivirusprogram. Det gäller också med anslutningar mot Internet så fi har åtkomst till saker som vi arbetar med.